• عباس آخوندی   AbbasAkhoundi@

      1398/03/30 ساعت 19:40

      احسنت
      کشور به سیاست‌مدارانی نیاز دارد که در مواضع #اصیل و در رفتار #صادق باشند، حتی اگر #صداوسیما و #شبکه‌ی_ضدرسانه‌ همسو، آنان را آماج حمله‌های خود قرار دهند. سیاست‌مداری که هزینه‌ی کسب محبوبیت خود را به بیت‌المال خالی تحمیل و از محل بدهی نسل آتی تامین می‌کند با مردم صادق نیست.