• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

      1398/06/25 ساعت 11:54

      نماینده دادستان:

      متهم #شبم_نعمت‌زاده میزان ۸۷ میلیون بدهی خود به یکی از شرکت‌های دارویی و ۱۸ میلیارد تومان بدهی به شرکتی دیگر را پذیرفته و البته درباره یکی دیگر از شرکت‌ها بیان کرده که به دلیل نیاز مبرم به پول به صورت #ربا با یکی از شرکت‌ها همکاری کرده است