• زمستان۹۳ خانوادگی رفتیم سینما و از روی پوسترها #در_مدت_معلوم رو دیدیم. قبل از شروع فکر می‌کردم قراره کمدی‌آبگوشتی ببینم، اما بعداز فیلم ماجرا فرق کرد؛ یه اثر قابل قبول از یه کارگردان فیلم‌اولی دیده بودیم. مطمئنم #شاه_کش اولین همکاری @V_Amirkhani و @AbbasNaderan هم فیلم خوبی است.