• پوریا سوری   pooryasoori@

      1397/02/01 ساعت 15:08

      امروز زادروز شهید شاعران #محمد_مختاری هم هست: اگر که لاله زرد باشد یا سیاه استعاره‌ی خون به مضحکه خواهدانجامید گچ سفید جای سرت را نشان می‌دهد که چند‌سالی انگار در این‌جا می‌نشسته‌ای و رد انکارت افتاده‌است بر دیوار یا شاید نقشی مانده‌است از تسلیم‌ات گزاره‌یی اصلا ناتمام. #شام_آخر