• چرا اخوان به جای این که از گلونی حمایت کنه و به ما آگهی بده، میاد زیر خبر نامربوط، کامنت می‌ذاره تا لینک سایتش تو سایت ما درج بشه؟
    خب «سینک ظرفشویی اخوان» رو آگهی متنی بده. بذار چرخ ما هم بچرخه.
    #اخوان #سینک #آگهی