• جواد حیدریان   javadheydarian@

    1397/09/24 ساعت 17:19

    خیلی اتفاقی یکی از شاهکارهای #سینماحقیقت را دارم میبینم #نجات. فیلمی که خیلی‌ها به خاطر موضوعش سالن را ترک کردند. دوربینی در دست و بر پیشانی جنگجویان شاعری است که بر علیه داعش در خط مقدم جنگ در موصل میجنگند.