• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

   1399/08/09 ساعت 01:10

   #سینا_نیک‌پی دانش‌آموز مریوانی را به بهانه تکمیل پرونده به اداره آموزش و پرورش کشانند و همانجا نیروهای امنیتی بازداشتش کردند
   اقتدارتان را یک پسر بچه ۱۶ ساله به خطر انداخته است؟
   #سینا_نیک_پی