• داوود حشمتی   heshmatid@

      1398/02/05 ساعت 20:15

      قتل #سیسیلی حمیدحاجیان (وکیلی که #هدایتی دردادگاه ازآن نام برد) شاید بتواند توجهات را به کسی جلب کند که به اعتقادم جعبه سیاه پرونده است. #یقینی فردی است که قاضی می‌گفت فرار کرده دادستان می‌گفت در بیمارستان است اما یکدفعه ناپدید شد. پرده‌های پرونده هدایتی چه زمانی بالا می‌رود؟