• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/11/26 ساعت 22:04

    مشکلات مربوط به #فساد ۲قسمت دارد؛سیستم مالی دولت و نظام بانکی.آنچه مردم از فساد می‌شنوند،بیشتر درمورد #سیستم_بانکی است.اولین فسادهای بزرگ ۴دهه اخیر،مربوط به سیستم بانکی بوده و در چند سال اخیر نیز بیشتر فسادهای افشا شده، مربوط به نظام بانکی است./احمدمیدری،معاون وزیرکار(تجارت‌نیوز)

  • روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/08/02 ساعت 14:12

    برای #به‌روزرسانی #سیستم_بانکی منتظر باشید http://www.gostaresh.news/economy/bank-insurance/۲۰۵۰۵ …