• نحوه قسط ‌بندی مالیات بر خرید #سکه اعلام شد «مالیات قطعی خریدارن #سکه از #سیستم بانکی» همان بخشنامه‌ای است که در روزهای اخیر خریداران سکه‌های پیش فروشی را شوکه کرد