• ۱۳بدر به کاخ‌موزه‌های تهران نروید! کاخ‌موزه نیاوران، سعدآباد و گلستان ۱۳فروردین تعطیلند مدیراداره کل موزه‌ها پیشتر اعلام کرده بود موزه‌های کشور درروزطبیعت بازند اما ازبرگزاری #سیزده‌به‌در جلوگیری میشود از۵سال پیش این ۳کاخ‌موزه درروزطبیعت تعطیل میشوند تا به فضای سبز آنها آسیب نرسد