• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/10/27 ساعت 11:50

  آیا ریشه اختلافات آقای موسوی و آیت‌الله خامنه‌ای باعث اتفاقات سال۸۸ شد؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/۹۳EWrd۶JBec

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/10/25 ساعت 20:09

  ماجرای قانون حجاب اجباری؛ آیا امام موافق بود؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید و این پست را منتشر نماید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/PAPM۰pZyAUo

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/10/24 ساعت 22:43

  آیا این جمله از امام هست که ما قصد حکومت نداریم؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید و این پست را منتشر نماید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/v-mOMo۱rwq۸

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/09/22 ساعت 21:50

  آیا ملاقاتی با دربار داشتید؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  برای حمایت از ما لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید و این پست را منتشر نماید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/uUX۴Z_drU۰k

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/09/20 ساعت 19:32

  آیا امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها میخواستند با #امام_خمینی ارتباط برقرار کنند؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/HJi۳tD-۲JFI

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/10/27 ساعت 21:12

  آیا ممکنه نهادهایی همچون سپاه یا نهاد رهبری در نتایح انتخابات دستکاری کنند؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/yWL۲lDKJtk۰

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/10/26 ساعت 15:03

  علت اختلاف مهندس موسوی و آقای خامنه‌ای چه بود؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید و این پست را منتشر نماید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/BNaKSN۹jL۹w

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/10/25 ساعت 17:30

  چرا به جای تسخیر سفارت امریکا قطع روابط دیپلماتیک نکردیم؟
  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید و این پست را منتشر نماید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/R۲MDV۳۲umbo

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/10/24 ساعت 22:06

  ماجرای نخستین همه پرسی جمهوری اسلامی ایران

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید و این پست را منتشر نماید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/zhjzzNAV۰JU

 • عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1399/09/21 ساعت 09:48

  میراث پهلوی در حوزه اقتصادی برای جمهوری اسلامی چه بود؟

  #سید‌مصطفی_میرسلیم
  پاسخ میدهد:

  برای حمایت از ما لطفا در کانال یوتیوب ما عضو شوید

  این کلیپ بخشی از گفتگو هست؛ گفتگوهای کامل را در یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس #عبدی_مدیا ببینید و بشنوید.

  https://youtu.be/juXZt۷XLoSk