• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

  1397/05/17 ساعت 14:45

  #سیدعمارحکیم: ایران در معرض فشار و تحریم و حمله‌ای است که اقتصاد و نظام سیاسی آن را هدف قرار داده؛ از همه میخواهم که در این بحران در کنار ایران بایستند و این کشور را یاری کنند.در این بحران #عراق باید راه تنفسی برای ایران باشد، چرا که این کشور در کلیه بحرانها کنار ما ایستاد

 • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

  1397/05/20 ساعت 10:58

  حمایت مجدد #سیدعمارحکیم از #ایران در مقابل #تحریم‌‌های #آمریکا: مخالفت خود با تحریم ایران را به همه طرف‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کردیم. تضعیف ایران مغایر با منافع #عراق است

 • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

  1397/05/11 ساعت 17:02

  #سیدعمارحکیم رهبر جریان حکمت عراق: در کنار خواسته‌های بر حق تظاهر کنندگان ایستاده‌ایم. در مسئله تشکیل دولت ما معیار دیگری نداریم که بخواهیم به معیارهای مطرح شده توسط مرجع عالی دینی بیافزایم. نیاز به حضور یک نخست وزیر قوی، قاطع و شجاع وجود دارد