• اکثر اصولگرایان با علم به سوابق #حسن_عباسی مواضع او راجدی نگرفته اند امااینکه او درکنارسران نظامی سخنران اجلاس راهبردی انقلاب اسلامی میشود جای تأمل دارد جالب است او دراین اجلاس نیزبه عادت گذشته روحانی و روشنفکران را تخطئه میکند و نظریه ایرانشهر #سیدجوادطباطبایی را توطئه میخواند