• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/17 ساعت 20:37

    «رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد: سیاست‌های اشتباه تولید را به محفل رانتخواری تبدیل کرده‌است» #سیاست‌های_ارزی #کشور را نمی‌توان مستقل از #سیاست‌های_پولی، مالی، تجاری و صنعتی کشور مورد بررسی قرارداد. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۴٪d۸٪b۳٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳/ …

  • روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/05/08 ساعت 14:40

    علی لاریجانی: #سیاست‌های_ارزی کشور به‌زودی نهایی و اعلام می‌شود برای مایحتاج مردم در این شرایط تدابیری شده است