• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

      1398/05/11 ساعت 00:15

      کشف سیاره‌ای با قابلیت سکونت درفاصله ۳۱ سال نوری #زمین

      یک اختر فیزیکدان اسپانیایی که ریاست ­تحقیقات یک گروه بین المللی را بر عهده دارد اعلام کرد این گروه از ستاره شناسان موفق به کشف یک #سامانه_خورشیدی جدید شده‌اند که در آن یک سیاره با قابلیت #سکونت وجود دارد.