• فرید مدرسی   faridmod@

    1398/01/05 ساعت 20:11

    برخی از #سکولاریزه شدن #حوزه سخن می‌گویند، فرافکنی می‌کنند؛ اقرار نمی‌کنند این سکولاریزه شدن از دل برخی موسسات دانشگاه‌نما متولد شده که فکر کردند رئیس آن با بخشنامه، توان #اسلامیزه کردن را دارد. راه را اشتباه نشان دادید. حوزهٔ سنتی با سکولاریسم متولد نشده و همراه نبوده؛ هیچگاه.