• احسان محمدی   ehsanm92@

      1397/09/13 ساعت 12:36

      اگر قرار به #سکوت‌ملی باشد کسانی باید سکوت کنند که سالهاست از بودجه بیت‌المال می‌خورند اما کردارشان جز ایجاد نومیدی در مردم نتیجه‌ای نداشته و اتفاقاً همه‌جاصاحب تربیون هستند و زیاد و زیادی حرف می‌زنند، نه امثال #رنانی. یاداشتم در عصرایران