• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

      1397/05/16 ساعت 13:46

      گزارشم راجع به شیوع بالای ایدزدر #هرمزگان که آمارهای قابل توجهی داره ۲۸ درصد مبتلایان به ویروس #اچ_آی_وی درهرمزگان زنان هستن.رفت وامد #ملوانان_کشتی_رانی از کشورهای همسایه وقاچاقچیان سوخت و مواد مخدر به افزایش زنان #سکس_ورکر و رفتارهای پر خطرجنسی دامن زده http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/۶۸۴۶/Social/۲۱/۰ …