• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

      1398/01/19 ساعت 22:05

      برای مقابله با اقدام نابخردانه رئیس جمهور آمریکا فراکسیون نمایندگان ولایی ساعت ۶ونیم صبح جلسه خواهد داشت و اول وقت درخواست جلسه غیر علنی می‌نماید تا طرحی را بافوریت وهماهنگ با دو فراکسیون دیگرمجلس ارائه نماید. #ایران_وطنم #سپاه_پاره_تنم