• شبکه #سی ان ان اعلام کرده که ترامپ شماره تلفنی به #سوییسی‌ها داده که اگر مقامات ایرانی خواستند به ان زنگ بزنند ،این رفتار غیر دیپلماتیک را چه باید نامید ،چون همواره شروع گفتگو‌های مهم از مسیری دیگر است و این رفتار نوعی رفتار #پوپولیستی در سیاست خارجی ترامپ است .