• احتمالا #مزدا و #سوزوکی، قراردادهای خود با خودروسازی بهمن و ایران خودرو را فسخ خواهند کرد. ادامه همکاری سیتروئن و پژو با شرکای ایرانی، تا حدودی محال به نظر می‌رسد و پس از خداحافظی #رنو از صنعت ایران، آینده بسیاری از خودروهای تولید داخل، که متکی به برندهای فرانسوی هستند، مبهم است