• اکبر نصرالهی   AkbarNasrollahi@

      1397/04/11 ساعت 14:33

      از #خرمشهر اخبار و فیلم‌های نگران‌کننده‌ای می‌رسد؛ از #بی_آبی مردم مظلوم و #سوزاندن_موزه_شهدا و یادمان مدافعان مسلمان، مسیحی،‌زن و مرد از اقوام مختلف ایران. هر دو دلها را می‌سوزاند. نه بی تدبیری مسئولان فراموش می‌شود و نه اقدام منافقان درآتش زدن‌نمادهای مقاومت.