• روزنامه صمت   smtnewspaper@

      1397/11/30 ساعت 14:45

      مدیرعامل #صندوق_ذخیره_فرهنگیان با اشاره به عملکرد روبه رشد این موسسه، سودآوری خالص سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ این صندوق را بیش از دو برابر سال گذشته عنوان کرد و گفت: این اولین گام برای دستیابی به #سودآوری سالانه بیشتر برای #فرهنگیان عضو صندوق در سال‌های آتی است. /ایلنا