• تزریق امید کاذب از ناامیدی بدتر نیست‌؟ شکایت از #بوئینگ چه نتیجه‌ای دارد‌؟ با اصل قرارداد چه کردیم که با تبصره‌اش چه کنیم‌؟ زورکی هواپیما می‌گیریم‌؟ خسارت می‌گیریم‌؟ انتقام می‌گیریم‌؟ آهان‌. #سوخو۱۰۰ می‌گیریم

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/12 ساعت 14:54

    مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از #مذاکره با روس‌ها برای خرید هواپیما #سوخو۱۰۰ جهت نوسازی ناوگان ایرلاین ملی خبر داد و گفت: با هر تامین‌کننده‌ای که بتواند بدون نیز به مجوز #اوفک به #ایران‌ایر هواپیما بفروشد، مذاکره می‌کنیم http://tn.ai/۱۸۶۷۶۲۰