• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1396/09/21 ساعت 23:03

    شما یادتون نمیاد … رییس جمهوری داشتیم که وقتی ۱۶ آذر بزور قبول کرد بره دانشگاه، بعد که دانشجوها انتقاد کردن، پشت تریبون داد زد میگم بندازنتون بیرون. #سوت_بلبلی پیشکش.

  • امروز روز مفرحی بود؛ توی مترو همه تمرین #سوت_بلبلی می‌کردند. از اینکه در چنین کشور شادی زندگی می‌کنم، لحظه‌ای عمیقا به خودم بالیدم.

  • حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1396/09/21 ساعت 01:52

    بی‌تردید استاد منوچهر آذری شایستگی ریاست جمهوری داره #سوت_بلبلی