• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1397/07/29 ساعت 11:06

    ۶/ اغلب آنها به دلیل حساسیت بالای کار و شیفت‌های چرخشی شب‌کاری، شبها خواب راحتی ندارند و خیلی‌ها به طور مرتب خواب #سوانح_هوایی می‌بینند. سرکشیک برج مراقبت فرودگاه امام می‌گفت، چند بار در خواب با برخورد هواپیماها به یکدیگر، از روی تخت به زمین افتاده.