• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/08 ساعت 11:41

    پژوهشگران #شفافیت بجنبید: کلیه #سوالات مراجعین به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و #پاسخ مؤسسات عمومی در دسترس قرار گرفت. فایل #اکسل شامل۲۷۵۰ رکورد http://bit.ly/۲VqWLTx @S_A_Salehi @h_entezami @TavakoliDr @mah_sadeghi @drpezeshkian_ir @Rouhani_ir