• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1397/09/25 ساعت 14:13

    چالشی جذابی در منطقه آذربایجان به نام #سنی_دییلر راه افتاده بود که همه با این ترانه در همه جای شهر میرقصیدند. امید حاجیلی خواننده اصلی این اثر را در کنسرتش آورده و با هم خواندند. عالی بود :)

  • حسین نوروزی   1hoseim@

    1397/06/12 ساعت 13:05

    از سوی جامعه‌ی عکس و نوروزی کشور، به چالش رقص #سنی_دییلر دعوت شده‌ام.