• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/18 ساعت 21:22

    کشور را از چاله ناکارآمدی دولت به چاه وابستگی به خارجی انداخته‌اند و حالا می‌گویند جمهوری اسلامی مشکل را حل کند. روزی که جیک‌جیک مستون‌تون بود (کمپین تبلیغات ۹۲ و ۹۶) یاد زمستو‌ن‌تون نبود! #سندروم_تاجزاده

  • فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/01/20 ساعت 10:23

    پشت پرده افزایش نرخ #دلار چه کسانی هستند؟ آن‌هایی که می‌خواهند با ایجاد آشفتگی در بازار ارز و بازهم افزایش قیمت #دلار۵۵۰۰، اهداف سیاسی قبیله خود را محقق سازند. چیزی که بدان می‌گویند #سندروم_تاجزاده.