• احسان محمدی   ehsanm92@

      1397/11/05 ساعت 19:19

      مسخ شدن خطرناک است. به شدت در حال تنظیم فاصله‌ام با دوستان خوب روزنامه نگاری هستم که در کسی #ذوب شده اند.از #کیروش و #برانکو تا #میرحسین و #خاتمی و..
      روزنامه نگار حق دارد دلش کسی را بیشتر بخواهد اما اگر به #سمپات_محض و سینه زن پای عَلَم تبدیل شد بهتر است در شغلش تجدیدنظر کند.