• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/10/08 ساعت 21:26

    ولایتی رییس هیات موسس دانشگاه آزاده؛ مرحوم هاشمی هم تا ۲ سال قبل همین سمت رو داشت و یه پسرش دبیر هیات بود و یکی معاون اجرایی. آن‌وقتا برای خرابکاریای دانشگاه آزاد و خیانتا و جنایت‌هاش که @zakani_ir و #سلیمی_نمین برایش دادگاهی شدن و تبرئه، اما کسی اسم رییس هیات امنا رو نمیاورد.

  • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/10 ساعت 10:19

    حامیان واقعی #خلیج‌فارس یادداشت از عباس #سلیمی_نمین http://sobhe-no.ir/newspaper/۴۶۱/۳/۱۸۳۲۲ …