• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

      1398/01/08 ساعت 22:07

      اگرعاقل_باشیم میفهمیم با منطقی که مرگ برامریکا گفتن منجربه #سیل ایران میشود طوفانهای بزرگ میامی ،متیو،هوگو، چارلی،اندرو،سندی،کامیل،گیلبرت،طوفان روز کارگر،جین،خلیج اطلس،کاترینا،گالوستون،میچ و آنتیل کوچک باسرعت ۳۲۰ کیلومتر برساعت که عمدتا درامریکا رخ داده دلیلش چیست؟ #سلبریدی