• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/04/18 ساعت 23:32

    بگذارید اسم رویش بگذاریم که راحت‌تر صدایش کنیم: قاعده #سقوط_فواره: وقتی یک شبکه سیاسی در حوزه نفوذ خود به قدرت برتر تامه تبدیل شود، از درون (یا برون) به ۲ گروه رقیب و متخاصم می‌شکند! فواره چون بلند شود سرنگون شود. دقیقا چیزی که در اوج سلسله تزارها، پتر کبیر اتفاق افتاد. /۱۷۵

  • علی قنواتی   kheradoo@

    1398/04/21 ساعت 00:29

    آن‌ها در شمال و جنوب از سرحدات صفوی دفاع کردند و حتی پرتغالی‌ها را از گامبرون (بندرعباس) بیرون کردند. اما به قاعده #سقوط_فواره دچار شدند: اختلاف و رقابت درونی میان آنان بالا گرفت و نهایتا افغان‌ها بساط صفوی را برچیدند. افغان‌ها درواقع علیه گرجی‌ها کودتا کردند نه شاهان صفوی. /۱۹۸