• علی قنواتی   kheradoo@

  1398/04/21 ساعت 00:29

  آن‌ها در شمال و جنوب از سرحدات صفوی دفاع کردند و حتی پرتغالی‌ها را از گامبرون (بندرعباس) بیرون کردند. اما به قاعده #سقوط_فواره دچار شدند: اختلاف و رقابت درونی میان آنان بالا گرفت و نهایتا افغان‌ها بساط صفوی را برچیدند. افغان‌ها درواقع علیه گرجی‌ها کودتا کردند نه شاهان صفوی. /۱۹۸

 • علی قنواتی   kheradoo@

  1398/05/08 ساعت 00:48

  بگذارید اصل چهارم دست‌گاه تحلیلی #پساحقیقت رو هم بگم و هر دو رو یک‌دفعه با هم توضیح بدم: اصل #سقوط_فواره: - وقتی یک شبکه قدرت، در یک محیط رقابت، به شبکه برتر در تمام حوزه‌های رقابت تبدیل شود، بلافاصله به ۲ شبکه رقیب می‌شکند و فرومی‌پاشد! این اصل به اندازه اصل اول مهم ست. /۳۶۹

 • علی قنواتی   kheradoo@

  1398/04/18 ساعت 23:32

  بگذارید اسم رویش بگذاریم که راحت‌تر صدایش کنیم: قاعده #سقوط_فواره: وقتی یک شبکه سیاسی در حوزه نفوذ خود به قدرت برتر تامه تبدیل شود، از درون (یا برون) به ۲ گروه رقیب و متخاصم می‌شکند! فواره چون بلند شود سرنگون شود. دقیقا چیزی که در اوج سلسله تزارها، پتر کبیر اتفاق افتاد. /۱۷۵