• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1397/12/17 ساعت 22:54

    امشب به اتفاق خانواده به دیدن نمایش #سقراط رفتیم.خیلی لذت بردیم.از هر نظر عالی بود.بعداز نمایش به اتفاق دکترحیدری، نماینده تهران به پشت صحنه رفته، از کارگردان و بازیگران تشکر کردیم.آقاى نعیمى،کارگردان نمایش از مشکلات تئاتر شاکى بود.راست مى‌گوید.از #تئاتر حمایت جدی و موثر نمی‌شود.