• بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/10/26 ساعت 07:21

  . . غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست اول صبح است خیز کآخر دنیا فناست #سعدی درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه چهارشنبه دی ماهی شما به خیر و شادی و پر ازته مایه‌های گل بهی و… https://www.instagram.com/p/BsrlZz۷Bl۵B/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=vnoolit۷vl۵i …

 • هر چه در حسن تو گویند چنانی به حقیقت عیبت آن است که با ما به ارادت نه چنانی #سعدی

 • میلاد علوی   miladalavii@

  1397/10/22 ساعت 14:07

  به آدمى نتوان گفت ماند این حیوان مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش بگرد در همه اسباب و ملک و هستى او که هیچ چیز نبینى حلال جز خونش … #سعدی

 • روح الله وحدتی   rouholahvahdati@

  1397/10/18 ساعت 17:03

  «دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم» اینو آقا #سعدی گفته.

 • زهرا هژبری   zhojabri_n@

  1397/10/17 ساعت 23:05

  خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست من در اینجای همین صورت بی‌جانم و بس دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست #سعدی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1397/10/08 ساعت 08:19

  تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد! حضرت #سعدی علیه‌الرحمه ولی شما حضرت عزیز لطفا #سکوت کنید، همون بهتر عیب و هنرتون نهفته باقی بماند!

 • محسن رضایی   ir_rezaee@

  1397/10/06 ساعت 11:13

  در ادبیات بزرگان ما توصیه‌های حکیمانه‌ای برای اداره امروز کشور وجود دارد؛ از جمله این سخن #سعدی که: «به #عمل کار برآید به سخندانی نیست» .

 • مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

  1397/10/03 ساعت 18:54

  میفرماید: عقلم بدزد لختی چند اختیار دانش هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه #سعدی

 • حضرت #سعدی چه خوش گفته و درست: حاکم ظالم به سنان قلم دزدی بی‌تیر و کمان می‌کند گله ما را گله از گرگ نیست این همه بیداد شبان می‌کند آنکه زیان می‌رسد از وی به خلق فهم ندارد که زیان می‌کند چون نکند رخنه به دیوار باغ دزد، که ناطور همان می‌کند

 • #سعدی : کسی که روی تو بیند، نگه به کس نکند‌ ز عشق سیر نباشد، ز عیش بس نکند.

 • محمدجعفر محمدزاده   MJ_Mohamadzadeh@

  1397/09/23 ساعت 20:11

  چو می‌توان به صبوری کشید جور عدو چرا صبور نباشم که جور یار کشم #سعدی

 • محمدجعفر محمدزاده   MJ_Mohamadzadeh@

  1397/09/20 ساعت 21:23

  بعضی مفاهیم را باید به هر زبانی شنید. سعدی شیرازی: گر برانی نرود، ور برود، بازآید ناگزیرست مگس، دکه حلوایی را حافظ شیرازی: چه شکرهاست درین شهر که قانع شده‌اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی #حافظ #سعدی

 • علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

  1397/09/18 ساعت 23:45

  چرا ما با تو ای معشوقِ طناز به صُلحیم و تو با ما در نَبردی؟ #سعدی

 • زهرا هژبری   zhojabri_n@

  1397/09/18 ساعت 00:03

  این جور که می‌بریم تا کی؟ وین صبر که می‌کنیم تا چند؟ #سعدی

 • فرزانه شریفی   FarzanehSharify@

  1397/09/14 ساعت 07:53

  تو شبی در انتظاری ننشسته‌ای چه دانی که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت #سعدی

 • با مدعی بگوی که ما خود شکسته‌ایم محتاج نیست پنجه که با ما درافکنی #سعدی

 • جنایتی که بکردم،اگر درست بباشد .. فراق روی تو ما را بس است حدّ جنایت #سعدی

 • تا عَهدِ تو دَربستم، عهدِ همه بشکستم بعد از تو روا باشد نَقضِ همه پیمان‌ها #سعدی

 • مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

  1397/09/02 ساعت 20:31

  عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری #سعدی

 • مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

  1397/08/30 ساعت 19:01

  کجاست خانهٔ قاضی که در مقالت عشق میان عاشق و معشوق ماجراست هنوز سلام من برسان ای صبا به یار و بگو که #سعدی از سر عهد تو برنخاست هنوز

 • افشين خماند   afkhomand@

  1397/08/29 ساعت 07:27

  گر بیایی دَهَمت جان و نیایی کُشدم غم .. من که بایست بمیرم ! چه بیایی ؛ چه نیایی … #سعدی؛ رفیق ماست ،خداساله رفیق ماست

 • هارون را چون ملک مصر مسلم شد،گفت به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد نبخشم این ملک را مگر به خسیس‌ترین بندگان. سیاهی داشت نامش خصیب درغایت جهل. مُلک مصر بوی ارزانی داشت وگویند حرّاث مصر شکایت آوردند که پنبه کاشتیم،باران بیوقت آمدو تلف شد.گفت پشم بایستی کاشتن. #سعدی

 • سمانه برمخ‌شاد   samanehbhd@

  1397/08/19 ساعت 22:31

  اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو #سعدی

 • جناب #سعدی فرموده اند: هزار بوسه دهد بت‌پرست بر سنگی که ضر و نفع محالست ازو نشان دادن تو بت! ز سنگ نه‌ای بل ز سنگ سخت‌تری که بر دهان تو بوسی نمی‌توان دادن!

 • پدرام الوندی   pedi@

  1397/08/14 ساعت 23:24

  وقتی پمپئو میگه ما کنار مردم ایران هستیم، یاد حکایت #سعدی میفتم که می‌گفت: زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری! :)) https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab۶/sh۲/ …