• هارون را چون ملک مصر مسلم شد،گفت به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد نبخشم این ملک را مگر به خسیس‌ترین بندگان. سیاهی داشت نامش خصیب درغایت جهل. مُلک مصر بوی ارزانی داشت وگویند حرّاث مصر شکایت آوردند که پنبه کاشتیم،باران بیوقت آمدو تلف شد.گفت پشم بایستی کاشتن. #سعدی

 • سمانه برمخ‌شاد   samanehbhd@

  1397/08/19 ساعت 22:31

  اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو #سعدی

 • جناب #سعدی فرموده اند: هزار بوسه دهد بت‌پرست بر سنگی که ضر و نفع محالست ازو نشان دادن تو بت! ز سنگ نه‌ای بل ز سنگ سخت‌تری که بر دهان تو بوسی نمی‌توان دادن!

 • پدرام الوندی   pedi@

  1397/08/14 ساعت 23:24

  وقتی پمپئو میگه ما کنار مردم ایران هستیم، یاد حکایت #سعدی میفتم که می‌گفت: زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری! :)) https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab۶/sh۲/ …

 • تصویری لطیف‌تر از این مواجه یک انسان با حیوان دیده اید؟ این تصویر زیبا از مواجهه یک محیط بان با آهو ناگاه من را به یاد این بیت از #سعدی انداخت: غزال گر به کمند اوفتد عجب نبود عجب فتادن مرد است در کمند غزال همین قدر عاشقانه است این تصویر …

 • مازیار خسروی   k_maziar@

  1397/08/08 ساعت 06:48

  دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند هزار فتنه به هر گوشه‌ای برانگیزند … #سعدی

 • سید هادی حسینی   sedhadihoseiny@

  1397/08/07 ساعت 15:29

  دنیا نَیرزد آن که پریشان کنی دلی #سعدی

 • عاطفه کربلائی   akarbalaih@

  1397/08/01 ساعت 18:53

  طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست #سعدی

 • علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

  1397/07/29 ساعت 00:30

  نه به وصل میرسانی نه به قتل می‌رهانی #سعدی

 • مازیار خسروی   k_maziar@

  1397/07/28 ساعت 22:34

  گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود و آن چنان پای گرفته‌ است که مشکل برود سهل بود آن که به شمشیر عتابم می‌کشت قتل صاحب نظر آن است که قاتل برود دقت کردید رفقا؟! آقام #سعدی از خوبان ستاد دیه و آزادی زندانیان بوده است.

 • پریشانیِ خاطرِ دادخواه براندازد از مملکت پادشاه بوستان #سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

 • مازیار خسروی   k_maziar@

  1397/07/25 ساعت 21:11

  ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را اول مرا سیراب کن و آن‌گه بده اصحاب را من نیزچشم از خواب‌خوش، برمی‌نکردم پیش ازاین روز فراق دوستان، شب‌خوش بگفتم خواب را دقت کردید رفقا؟ آقام #سعدی روز فراق، به خواب «شب‌خوش» می‌گفته‌اند! بدین پایه سورئال، همین قدر سهل و ممتنع …

 • مازیار خسروی   k_maziar@

  1397/07/24 ساعت 02:00

  برانداز واقعی فقط همان که آقام #سعدی فرمود: که گفته است که صد دل به غمزه‌ای ببری هزار صید به یک تاختن براندازی …. #براندازم

 • اگر زیردستی در آید ز پای حذر کن ز نالیدنش بر خدای به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین بوستان #سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

 • چو حُجت نَمانَد جفاجوی را به پرخاش در هم کشد روی را نخفته‌ست مظلوم از آهش بترس ز دود دل صبحگاهش بترس بوستان #سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

 • مکافات موذی به مالش مکن که بیخش برآورد باید ز بن مکن صبر بر عامل ظلم دوست که از فربهی بایدش کند پوست سر گرگ باید هم اول برید نه چون گوسفندان مردم درید بوستان #سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

 • مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

  1397/07/14 ساعت 00:28

  دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم #سعدی

 • ترانه بنی یعقوب   baniyaghub@

  1397/07/11 ساعت 20:39

  گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست #سعدی

 • علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

  1397/07/07 ساعت 08:54

  چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند #سعدی

 • مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

  1397/06/17 ساعت 13:02

  می‌سوزد و همچنان هوادار می‌میرد و همچنان دعاگوست #سعدی

 • خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

  1397/06/16 ساعت 17:23

  اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری در کنار #روحانی و #پوتین درباره لزوم حفظ جان مردم در ادلب #سوریه به شعری از #سعدی اشاره کرد

 • احسان محمدی   ehsanm92@

  1397/06/12 ساعت 21:23

  دلم شکستی و رفتی خلاف عهد مودت به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی #سعدی چقدر این بیت زیباست. هم گله داره و هم هنوز عقب سر نگران که پای معشوقه زخم نشه از تکه‌های شکسته‌ی دلِ شیشه‌ای …

 • می‌نماید که جفای فلک از دامن من دست کوته نکند تا نکند بنیادم ظاهر آن است که با سابقه حکم ازل جهد سودی نکند تن به قضا در دادم ور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم داوری نیست که از وی بستاند دادم سعدیا حب وطن گر چه حدیثیست صحیح نتوان مرد به سختی که من این جا زادم #سعدی

 • زهرا هژبری   zhojabri_n@

  1397/06/09 ساعت 00:08

  هر که دلآرام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت #سعدی

 • دگر کشور آباد بیند به خواب که دارد دل اهل کشور خراب ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها برخداست سحرگاهان با #سعدی / بوستان، باب اول: در عدل و تدبیر و رای

 • شهاب جوانمردی   vagheanke@

  1397/08/28 ساعت 03:38

  نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی #شب_نوشت #سعدی

 • مازیار خسروی   k_maziar@

  1397/08/26 ساعت 23:32

  بیشتر آدم‌ها دوست دارند سریع بروند سر اصل ماجرا. اما یکی می‌شود آقام‌ #سعدی که حتا وقتی منظورش همان است می‌گوید «حیف باشد بر چنان تن پیرهن» خلاصه اینکه رفقا! گاهی از مسیر لذت ببرید نه مقصد

 • دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست #سعدی

 • شنیدند بازارگانان خبر که ظلم است در بوم آن بی‌هنر بریدند از آنجا خرید و فروخت زراعت نیامد، رعیت بسوخت ستیز فلک بیخ و بارش بکند سم اسب دشمن دیارش بکند گمانش خطا بود و تدبیر سست که در عدل بود آنچه در ظلم جست نصیحت بجای است اگر بشنوی ضعیفان میفکن به کتف قوی بوستان #سعدی

 • همایون شجریان   H_Shajarian@

  1397/08/13 ساعت 20:01

  او می‌کشد قلاب را … او می‌کشد قلاب را … #سعدی

 • مسعود رفیعی طالقانی   Taleghanimasoud@

  1397/08/12 ساعت 21:17

  از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است،شکایت کجا بریم #سعدی #زندگی_روزمره

 • شهاب جوانمردی   vagheanke@

  1397/08/08 ساعت 01:57

  گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری من نه حریف رفتنم از در تو به هر دری تا نکند وفای تو در دل من تغیری چشم نمی‌کنم به خود تا چه رسد به دیگری #شب_نوشت #سعدی

 • از #سعدی بیاموزیم که راست و درست گفته: هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

 • سید هادی حسینی   sedhadihoseiny@

  1397/07/29 ساعت 15:58

  گر به صحرا دیگران از بهر عشرت می‌روند ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده‌ایم … #سعدی

 • زهرا هژبری   zhojabri_n@

  1397/07/28 ساعت 22:39

  دیده را فایده آنست که دلبر بیند ور نبیند چه بود فایده بینایی را عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را من همان روز دل و صبر به یغما دادم که مقید شدم آن دلبر یغمایی را #سعدی

 • نه هر که قوّت بازوی منصبی دارد به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف توان به حلق فرو بردن استخوان درشت ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف نمانَد ستمکار بد روزگار بماند برو لعنت پایدار گلستان #سعدی/باب اول/ در سیرت پادشاهان

 • امین شول سیرجانی   amin0054@

  1397/07/26 ساعت 20:40

  ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم #سعدی #شجریان #نوا_مرکب_خوانی

 • شهاب جوانمردی   vagheanke@

  1397/07/24 ساعت 21:22

  بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران #شب_نوشت #سعدی

 • شهاب جوانمردی   vagheanke@

  1397/07/18 ساعت 01:38

  بامدادی تا به شب رویت مپوش تا بپوشانی جمال آفتاب #شب_نوشت #سعدی

 • علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

  1397/07/16 ساعت 00:52

  خلق گویند برو دل به هوای دگری ده نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی #سعدی

 • سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

  1397/07/15 ساعت 23:21

  میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست هزار سال برآید همان نخستینی چو صبرم از تو میسر نمی‌شود چه کنم به خشم رفتم و باز آمدم به مسکینی … #شب_شعر_مجازی #سعدی

 • ز مستکبران دلاور بترس از آن کاو نترسد ز داور بترس دگر کشور آباد بیند به خواب که دارد دل اهل کشور خراب چراغی که بیوه زنی برفروخت بسی دیده باشی که شهری بسوخت ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها برخداست بوستان #سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

 • جُوری که تو می‌کنی در اسلام در ملت کافری ندیدم شبانه با #سعدی

 • علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

  1397/07/09 ساعت 00:49

  دِل به تو سجده میکند قبله اگر چه نیستی.. #سعدی

 • احسان محمدی   ehsanm92@

  1397/06/31 ساعت 09:42

  بگذار تا مقابل روی تو بگذریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم شوق است در جدایی و جور است در نظر هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم #سعدی

 • مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می‌زدم اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را امروز حالی غرقه‌ام تا با کناری اوفتم آن گه حکایت گویمت درد دل غرقاب را #سعدی

 • اردوغان در نشست خبری با حضور روحانی و پوتین بیتی از شعر #سعدی قرائت کرد و صحبت هایش را شروع کرد تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

 • احسان محمدی   ehsanm92@

  1397/06/11 ساعت 17:31

  یاد دارم در ایّام پیشین که من و دوستی چون دوبادام مغز درپوستی،صحبت داشتیم.ناگاه اتفاق مَغیب(از هم دور شدیم)افتاد.پس از مدتی که باز آمد،عتاب آغازکرد که در این مدت قاصدی نفرستادی! گفتم:دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم #سعدی عاشقانه_حسودانه‌ترین قصه دنیا!

 • زنهار از این امید درازت که در دل است هیهات از این خیال محالت که در سر است تا سحرگاهان با #سعدی

 • #عالیجناب_سعدی می‌فرمایند : در کوی تو معروفم و از روی تو محروم گُرگِ دهن آلوده‌ی یوسف ندریده #سعدی