• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

  1398/03/01 ساعت 21:49

  #سعدی میگه: نظر از تو برنگیرم، همه عمر تا بمیرم

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1398/03/01 ساعت 04:36

  پایانِ فراق ناپدیدار و امّید نمی‌رسد به پایان #سعدی

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1398/03/01 ساعت 04:33

  پایان فراق ناپدیدار و امید نمی‌رسد به پایان #سعدی

 • یکی از ملوک عجم دست تطاول به مال رعیت دراز کرده و جور آغاز کرد تا که خلق از مکاید فعلش و از کربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش گلستان #سعدی

 • محمدرضا رهبرپور   MrRahbarpour@

  1398/02/28 ساعت 23:02

  یا مرو با یار ازرق پیرهن یا بکش بر خان‌ومان انگشت نیل! دوستی با پیل‌بانان یا مکن (یا مکن با پیل‌بانان دوستی) یا طلب کن خانه‌ای درخورد پیل! #سعدی

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1398/02/26 ساعت 02:40

  کجا روم، که دلم پای‌بند مهر کسی‌ست سفر کنید رفیقان، که من گرفتارم #سعدی https://youtu.be/lBOF_but۱۰Q [گوش کنید، گوش کنید. نکنید از کف‌تون رفته.]

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1398/02/26 ساعت 01:16

  بیایمت که ببینم، کدام زَهره و یارا رَوم که بی تو نشینم، کدام صبر و جلادت #سعدی

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1398/02/26 ساعت 01:07

  با چون خودی در افکن اگر پنجه می‌کنی ما خود شکسته‌ایم، چه باشد شکستِ ما؟ #سعدی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/25 ساعت 08:05

  عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کاین عمر طی نمودیم اندر ⁧#امیدواری⁩ ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت باطل بود که صورت بر قبله می‌نگاری هر درد را که بینی درمان و چاره‌ای هست درمان درد ⁧#سعدی⁩ با دوست سازگاری چقدر … https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh۵۵۹ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/20 ساعت 21:19

  #سعدی چو جورش می‌بری،نزدیک او دیگرمرو ای بی بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را

 • سجاد بنابی   sadjadb@

  1398/02/19 ساعت 04:59

  چه کند بنده‌ای که از دل و جان نکند خدمت خداوندی #سعدی #سحرنوشت

 • مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

  1398/02/16 ساعت 18:13

  ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجا #سعدی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/15 ساعت 04:51

  عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تاسحر ختمی درنماز بکردی صاحب دلی شنید وگفت اگر نیم نانی بخوردی وبخفتی بسیار ازین فاضل‌تر بودی. اندرون از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی تهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی #سعدی #گلستان باب دوم، در #اخلاق درویشان

 • حانیه سامعی   HaniyehSamei@

  1398/02/12 ساعت 11:38

  مرا صورتی بر نیاید زدست که نقشش #معلم زبالا نبست #سعدی #روز_معلم بر آموزگاران ( هم آموزندگان علم و هم آموزندگان معرفت و زندگی ) مبارک قدردانتان ام

 • سجاد بنابی   sadjadb@

  1398/02/12 ساعت 07:17

  همه قبیله‌ی من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت #سعدی #روز_معلم را به همه‌ی معلمان‌م، از مادر عزیزم تا همه‌ی معلمانی که یک کلمه و بیش‌تر به من آموختند تبریک می‌گم.

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1398/02/08 ساعت 23:45

  با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم روی به دیوار صبر، چشم به تقدیر او #سعدی

 • امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

  1398/02/08 ساعت 23:42

  ما دفتر از حکایت عشقت نبسته‌ایم تو سنگدل حکایت ما درنوشته‌ای #سعدی

 • حسین مهرزاد   mhmehrzad@

  1398/02/07 ساعت 02:13

  که شبی نخفته باشی به درازنای سالی #سعدی فرموده

 • رضا باقری اصل   RezaBasl@

  1398/02/06 ساعت 10:11

  #سعدی غمگین در حال پند: دو بیتم جگر کرد روزی کباب که می‌گفت گوینده‌ای با رباب: دریغا که بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکفد نوبهار بسی تیر و دی ماه و #اردیبهشت برآید که ما خاک باشیم و خشت

 • اسدالله امرایی   asadamraee@

  1398/02/06 ساعت 02:10

  دست به بند می‌برم گر تو اسیر می‌بری #سعدی

 • افشين خماند   afkhomand@

  1398/02/04 ساعت 14:48

  ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر … #سعدی

 • مسعود بُربُر   masoudborbor@

  1398/02/02 ساعت 12:43

  بلبل به وقت خواندن از #سعدی ببین که‌ای زاغی که بر کرانه‌ی باغی نشسته است

 • مهدی جلیلی   arghanon@

  1398/02/02 ساعت 09:08

  نوشین‌روان #عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود.غلامی به روستا رفت تا نمک آرد.نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند:ازین قدر چه خلل آید گفت: بنیاد #ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است،هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده #سعدی

 • امید هر کسی به نیازی و حاجتی است امید ما به رحمت بی‌منتهای تست هر کس امیدوار به اعمال خویشتن #سعدی امیدوار به لطف و عطای تست

 • الهام زهره وند   eli_vand@

  1398/02/01 ساعت 23:27

  حتما سعدی در سفرهاش سختی بار و اضافه بار و سنگینی بار رو چشیده که در نپال به داد رسیده #سعدی