• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

   1398/05/21 ساعت 00:26

   دربخش #سرکور شهرستان #سرباز در مرز پاکستان۱۹هزار نفر در۱۸۰ #روستا هستند.فقط در۳روستا دسترسی به #اینترنت وجوددارد
   دراین بخش از جمله روستای بناب صنایع دستی متنوعی تولید میشه و بخاطرنبود اینترنت امکان فروش از راه دور میسرنیست
   از من خواستن توئیت کنم شاید @azarijahromi ببیندو فرجی شود