• پدرام الوندی   pedi@

      1397/07/13 ساعت 23:34

      اینجا #سرولات است. در خواب خوش و بی‌غیرتی مسوولان استانی و کشوری، جنگل‌های ۴۰ میلیون ساله هیرکانی، متر متر به ویلاساز‌ها وتازه‌ به دوران رسیده‌ها فروخته می‌شود. #جنگل_خواری #کوه_خواری عکس ۱۳ مهرماه ۹۷ گرفته شده است. اگر کسی بجنبد شاید یک ویلا کمتر ساخته شود #ریتوییت_لطفا