• پدرام الوندی   pedi@

   1397/07/13 ساعت 23:34

   اینجا #سرولات است. در خواب خوش و بی‌غیرتی مسوولان استانی و کشوری، جنگل‌های ۴۰ میلیون ساله هیرکانی، متر متر به ویلاساز‌ها وتازه‌ به دوران رسیده‌ها فروخته می‌شود.
   #جنگل_خواری
   #کوه_خواری
   عکس ۱۳ مهرماه ۹۷ گرفته شده است. اگر کسی بجنبد شاید یک ویلا کمتر ساخته شود
   #ریتوییت_لطفا