• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/04/23 ساعت 11:44

    تورم #تولید محصولات توتون و تنباکو در سال گذشته ۱۴۹٪ و تورم #دخانیات مصرفی خانوار در همین سال ۱۰۲٪ بوده است.با وجود این، در دوره اوج #تحریم‌های ایران، بیشترین بخشی که توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب و #سرمایه‌‌های آنها را جذب کرده، همین بخش #توتون و #تنباکو است.

  • ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/12/14 ساعت 12:29

    وضعیت اسفناک #صنعت کشور: کل واحدهای صنعتی: ۳۳هزار واحدهای با ظرفیت زیر ۵۰ ٪ : ۱۳هزار واحدهای با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ ٪ : ۱۳هزار واحدهای با ظرفیت بالای ۷۰ ٪ : ۷هزار طبق این آمارهای اعلامی وزارت صنعت فقط یک پنجم واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت بالای ۷۰٪ مشغول به کارند. حیف این #سرمایه‌‌ها.