• کتایون لامع زاده   KatayoonL@

    1397/07/04 ساعت 11:35

    #ایران و اروپا #سربسته به موضوع «#سازوکارویژه» اشاره کردند ولی همین حد هم به خط و نشان آمریکایی‌ها منجر شد بولتون هشدارداد که پیشرفت این سازوکار را تحت نظر میگیرند و اجازه نمیدهند تحریم‌های آمریکا زیر پا گذاشته شود. پمپئو هم گفت ازشنیدن این خبرمأیوس و برآشفته شده #برجام

  • حسین نوروزی   1hoseim@

    1398/04/11 ساعت 12:31

    دیگه حرف‌زدن با امیررضا کوهستانی علاجم نیست؛ وضعیتم جوری شده که باید مدتی باهاش برم زیر یک سقف. @amir_r_k #سربسته