• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/10/27 ساعت 20:27

    #سرانه_مطالعه ایرانیان براساس طرح آمارگیری تازه‌منتشرشده مرکز آمار -در یک سال از قبل از آمارگیری (سال۹۶) ۴۱.۸ ایرنیان مطالعه غیردرسی چاپی یا الکرونیکی نداشتند -قمی‌ها بیشترین میزان مطاعه غیردرسی را دارند؛ ۲۰ساعت و ۷دقیقه در ماه که ۸ساعت و ۲۱دقیقه آن به مطالعه قرآن و ادعیه می‌گذرد

  • محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1398/04/25 ساعت 17:22

    #مجید_حسینی زمان مدیرعاملی‌اش در شهرداری گفته بود که «با افتتاح #باغ_کتاب تهران #سرانه_مطالعه ۱۰دقیقه افزایش می‌یابد» باغ کتاب یک‌سال پیش افتتاح شد و اگرچه هیچ معیاری برای سنجش سرانه مطالعه وجود ندارد اما هیچ نشانه‌ای از افزایش سرانه حتی در حد چندثانیه هم دیده‌نمی‌شود!