• زهرا هژبری   zhojabri_n@

    1396/05/29 ساعت 09:32

    بیطرف:روندشوری #سد_گتوند مدیریت شده٬هدف طرحهای انتقال آب،تامین آب شُرب مردمست/دردولت۱۱ اقدامات خوبی برای دریاچه ارومیه انجام شدکه ادامه دارد