• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

      1398/04/11 ساعت 19:26

      #سد_امیرکبیر پر شد

      مدیر عامل آب منطقه‌ای تهران: در حال حاضر سد امیرکبیر دارای ۱۸۳ میلیون مترمکعب آب است که بالاترین میزان ذخیره #آب بوده و بیشتر از این حجم منجر به سرریز شدن می‌شود.