• اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

    1397/09/12 ساعت 15:44

    دلایل عمده بروز مشکلات فعلی منابع آب زیرزمینی چیست؟ فقدان #حکمرانی موثر در #مدیریت آب زیرزمینی احداث سدهای مخزنی بیش از پتانسیل منابع حوضه‌های آبریز عدم مطالعه اثر احداث #سدها بر منابع آب زیرزمینی افزایش سطح زیر #کشت بیش از پتانسیل منابع آب زیرزمینی منبع :http://iwpri.ir/home/single/۱۳۸

  • حجم مخازن سدها ۱۴درصد کاهش یافت بر اساس آخرین آمار وضعیت بهره‌برداری مخازن #سدها از اول مهر تا ۲۰ دی ماه سال جاری حجم مخازن‌ سدها ۱۴ درصد کاهش یافته است ایسنا