• فرهاد فخرآبادی   f_fakhrabadi@

  1397/12/01 ساعت 22:55

  برای پرداخت شهریه دانشگاه به درگاه پرداخت #بانک_ملی هدایت شدم، مبلغ ۸ میلیون بود. رقم را که وارد کردم، اخطار «خطا در عملیات» داد؛ چندبار مبلغ را وارد کردم، نهایتا با سقف ۳ میلیون و در سه مرحله انجام شد. این چه سیاستیه؟ اگر کسی قصد خرید اینترنتی داشته باشه، چه بر سرش میاد؟ #سداد

 • اشکان خسروپور   kh_ashkan@

  1397/11/03 ساعت 14:52

  #رزمایش_قطع‌_اینترنت مختومه شده و #سداد تکذیبش کرده اما مانور برای سنجش تا‌ب‌آوری لازم دانسته می‌شود. اگر قرار باشد چنین مانوری برگزار شود هم راه‌هایش زیاد است و لزومی به #قطع_اینترنت نیست. گزارش را بخوانید http://newspaper.hamshahri.org/id/۴۵۷۹۲/٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۷٪D۸٪B۹-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA.html …

 • اشکان خسروپور   kh_ashkan@

  1397/11/02 ساعت 23:42

  روابط‌عمومی #سداد گفت، ما درباره احتمال اختلال هشدار دادیم، ضمن اینکه به جز ما ۱۲ شرکت دیگر هم ناچار به همین کار هستند . ما بازوی اجرایی هستیم نه تصمیم‌گیر