• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1398/01/20 ساعت 20:59

  #سداد، #کارتخوان چندمنظوره ویژه #جایگاه‌_سوخت عرضه کرد

 • اشکان خسروپور   kh_ashkan@

  1397/11/03 ساعت 14:52

  #رزمایش_قطع‌_اینترنت مختومه شده و #سداد تکذیبش کرده اما مانور برای سنجش تا‌ب‌آوری لازم دانسته می‌شود. اگر قرار باشد چنین مانوری برگزار شود هم راه‌هایش زیاد است و لزومی به #قطع_اینترنت نیست. گزارش را بخوانید http://newspaper.hamshahri.org/id/۴۵۷۹۲/٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۷٪D۸٪B۹-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA.html …

 • اشکان خسروپور   kh_ashkan@

  1397/11/02 ساعت 23:42

  روابط‌عمومی #سداد گفت، ما درباره احتمال اختلال هشدار دادیم، ضمن اینکه به جز ما ۱۲ شرکت دیگر هم ناچار به همین کار هستند . ما بازوی اجرایی هستیم نه تصمیم‌گیر