• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1396/11/06 ساعت 20:54

    #سحر_قریشی با انتشار این ویدئو از #زنان نوازنده خیابانی گفت و آرزو کرد روزی برسد که هنر بانوان ایرانی در حوزه نوازندگی و خواندن روی صحنه‌های بزرگ شنیده شود

  • روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1396/09/27 ساعت 11:46

    طعنه خداداد عزیزی به #سحر_قریشی: در دیدار خیرخواهانه در سرپل ذهاب خانم‌ها به استادیوم آمدند و کسی هم #منقلب نشد! - خبرآنلاین قریشی گفته بود: دوست ندارم بروم استادیوم. از اینکه کنار تعداد زیادی آقا قرار بگیرم منقلب می‌شوم. کاملاً موافقم که اجازه نمی‌دهند خانوما به استادیوم بروند.