• رضا باقری اصل   RezaBasl@

  1398/04/31 ساعت 14:08

  گاهی یک اشتباه کوچک از یکی از اعضای زنجیره منابع وفرآیندهای استمرار یک سرویس،باعث رخدادی ناگوار و آسیب به اعتبار یک مجموعه کوشا میشود. امروز #ستاد #سامانه_تدارکات_الکترونیکی_دولت به دلیل عدم تمدید به موقع دامنه، چند ساعتی از دسترسی خارج شد.آنهم روز ۳۱تیرماه

 • سید محمد علی آل‌ هاشم   Ale_haashem@

  1398/01/03 ساعت 18:27

  سال جدید به #جوانان بیشتر اعتماد شود/تنها راه نجات کشور اعتماد به جوانان است تنها راه نجات کشور اعتماد به جوانان است و البته این به معنای عدم استفاده از پیران نیست بلکه باید از تجربه آنها استفاده شود و در حقیقت جوانان در #صف و پیشکسوتان در #ستاد باشند

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1397/11/08 ساعت 22:47

  نشست روسای اتحادیه‌های صنفی با #امیراصغری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - #ستاد http://fanavarandaily.ir/index.aspx?pid=۹۹&articleid=۲۵۲۸۱۰ …

 • فاطمه پهلوانی   pahlevani@

  1396/03/08 ساعت 13:15

  مثل آدمی که از فضا برگشته، بعد از ٢٥ روز کار شبانه روزی در #ستاد برگشتم به دنیای واقعی و میبینم زمینی‌ها سخت مشغول تقسیم #پست_مدیریتی هستند!

 • #جوسازی ستاد #رئیسی و سایتهای همسو،رفتارهای یک #ستاد بازنده است که میخواهندپیروزی رابه کام طرف مقابل #تلخ کنند صفحه اول تسنیم بوی شکست میدهد