• جعفر محمدی   JMuhammadi@

  1399/02/03 ساعت 14:14

  اینکه سامانه #ستاد کارهای مناقصه‌ها رو آنلاین انجام می‌ده یه گام خوبه، ولی با چه منطقی همه اسناد و مدارک و مستندات رو باید پرینت هم بگیری و فیزیکی تحویل بدی؟
  @RezaBasl

 • سید حمید حسینی   seyedhamidhoss6@

  1398/03/30 ساعت 20:25

  همایش حضور در بازار #عراق وسوریه با همت #اتاق لرستان در خرم اباد برگزار شد واعضا #ستاد توسعه روابط اقتصادی با عراق وسوریه، فرصت‌ها وراهکارهای حضور در این بازار را تشریح کردند و#کارگروهی در# استانداری لرستان برای حمایت از حضور شرکتها در بازار عراق وسوریه شکل خواهد گرفت

 • سید محمد علی آل‌ هاشم   Ale_haashem@

  1398/01/03 ساعت 18:27

  سال جدید به #جوانان بیشتر اعتماد شود/تنها راه نجات کشور اعتماد به جوانان است

  تنها راه نجات کشور اعتماد به جوانان است و البته این به معنای عدم استفاده از پیران نیست بلکه باید از تجربه آنها استفاده شود و در حقیقت جوانان در #صف و پیشکسوتان در #ستاد باشند

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1397/11/08 ساعت 22:47

  نشست روسای اتحادیه‌های صنفی با #امیراصغری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - #ستاد
  http://fanavarandaily.ir/index.aspx?pid=۹۹&articleid=۲۵۲۸۱۰ …

 • فاطمه پهلوانی   pahlevani@

  1396/03/08 ساعت 13:15

  مثل آدمی که از فضا برگشته، بعد از ٢٥ روز کار شبانه روزی در #ستاد برگشتم به دنیای واقعی و میبینم زمینی‌ها سخت مشغول تقسیم #پست_مدیریتی هستند!

 • #جوسازی ستاد #رئیسی و سایتهای همسو،رفتارهای یک #ستاد بازنده است که میخواهندپیروزی رابه کام طرف مقابل #تلخ کنند
  صفحه اول تسنیم بوی شکست میدهد