• سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/09/01 ساعت 14:44

  قابل توجه اساتیدتعلیم و تربیت! جدایى از #سبک_زندگى اسلامى #ایرانى درمعدودى ازجوانان به ناهنجاریهاى عجیب وغریبى منجر شده که «حد یقف» ندارد. یک نمونه آن جراحى وآسیب زدن به خود براى جلب توجه وانگشت نما شدن با داشتن بینى عروسکى، گوش الاغى و چشم گربه اى است!

 • رضا پورحسین   RPourhosein@

  1397/03/13 ساعت 01:32

  از مرحوم آقای دکتربروجردی، داماد #امام_خمینى شنیدم که: حضرت امام (رضوان الله علیه) تا خانمشون سرسفره نمی‌نشست، شروع به غذاخوردن نمی‌کردند. #سبک_زندگى

 • پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

  1397/11/11 ساعت 00:10

  مى گویند: ملتى که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن خواهد بود مى گویم: حکمرانانى که از #تاریخ نیاموزند، ملت خود را آزمایشگاه تجارب شکست خورده دنیا مى کنند. «هیچ کشورى در تحمیل #سبک_زندگى به مردم موفق نبوده است. تاریخ در این باره سوگند مى خورد …» #کشوردارى_به_زبان_ساده

 • نسیم قاضی زاده   NasimGhazizadeh@

  1397/07/07 ساعت 01:36

  طرف میگه من تلاش کردم بدستت آوردم، خوشحالم، حقم بود و ازین صحبتا …بعد همون اول کارى چنان رفتارى میکنه که پرت میشى صد فرسنگ اونورتر … قصه چیه رفقا؟ با خودتون، با خودمون چندچندیم؟ چرا نمیشینیم مثه آدم زندگى کنیم؟ لش بازى هنره؟ #زندگى_لشى #لش_بازى #سبک_زندگى