• ايمان حجتي   ImanHojati@

    1398/01/13 ساعت 10:41

    سبزه‌ها را تحویل دهید؛ کیسه #بازیافت بگیرید در روز طبیعت خودروهای بازیافت در ۵۶ نقطه سطح شهر #اصفهان استقرار خواهند داشت که در همان محل #سبزه‌های مردم را تحویل گرفته و به جای آن کیسه‌های بازیافت تحویل می‌دهند. #روز_طبیعت

  • محمد مهدی یزدی   m_mahdi_y@

    1397/01/13 ساعت 11:06

    ۳۰ هزار تومان جریمه برای پرتاب سبزه #نوروز به معابر و آبراه‌ها فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: پرتاب هرگونه شی از خودرو به بیرون ۳۰ هزارتومان جریمه دارد که این مساله شامل پرتاب #سبزه هم می‌شود. #اصلاح_فرهنگ