• ايمان حجتي   ImanHojati@

    1398/01/13 ساعت 10:41

    سبزه‌ها را تحویل دهید؛ کیسه #بازیافت بگیرید در روز طبیعت خودروهای بازیافت در ۵۶ نقطه سطح شهر #اصفهان استقرار خواهند داشت که در همان محل #سبزه‌های مردم را تحویل گرفته و به جای آن کیسه‌های بازیافت تحویل می‌دهند. #روز_طبیعت