• علی قنواتی   kheradoo@

      1398/05/23 ساعت 11:06

      هشدار! خطر وجود #سایکوپت! اگر با یک هم‌کار خاص به‌ندرت می‌توانید یک بحث منطقی را پیش ببرید و از عوض کردن موضوع بحث، تحریف حرف شما، فرار به جلو با ذهن‌خوانی و … سایر #خطاهای_شناختی یا همان #مغالطه، پیوسته در بحث استفاده می‌کند به احتمال زیاد با یک بیمار سایکوپت خطرناک مواجه‌اید!